FMEA - analýza možných vad a jejich následků

Obsah kurzu 

Kurz se věnuje analýze rizik výrobních procesů pomocí metody FMEA, která umožňuje systematicky vyhledávat a oceňovat možná rizika a následně navrhovat možná řešení. Na kurzu získáte informace k postupu při provádění FMEA  a budete mít možnost praktického nácviku na zvoleném příkladu. FMEA je samozřejmostí v automobilovém průmyslu, ale uplatňuje se také v leteckém průmyslu a dalších odvětvích.  

Na kurzu se naučíte

  • Pochopit zásady analýzy rizik jako expertní metody a základní předpoklady pro její provedení
  • Orientovat se v požadavcích na analýzu rizik u specifických norem managementu kvality 
  • Provést analýzu rizik výrobních procesů pomocí FMEA (postup, kde a jak začít)
  • Nacvičit si provedení FMEA na praktickém příkladu
  • Zhodnotit slabé a silné stránky metody

Určeno pro 

Kurz je určen manažerům kvality, konstruktérům, vedoucím projektových týmů i manažerům ostatních systémů managementu (EMS, BOZP) a všem pracovníkům, kteří se podílejí na návrhu nového výrobku. 

Vstupní předpoklady 

Předpokládají se základní znalosti v oblasti systémů managementu kvality (ISO 9001, AS 9100, ISO/TS 16949, ISO 13485 aj.).

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Piešťany Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se