Efektivní audit z hlediska měkkých dovedností

Efektivní audit z hlediska měkkých dovedností 

Kurz je zaměřen na vztahové prvky v komunikaci během jednotlivých fází auditu. Cílem kurzu je naučit účastníky s těmito prvky vědomě pracovat a tím dosáhnout vyšší míry efektivity během interního nebo externího auditu. Kurz je zaměřen prakticky, teorie je připravena jen v nezbytném rozsahu. Cvičení jsou koncipována tak, aby byla zachována komfortní zóna účastníků.

Na kurzu se naučíte

  • Získávat větší množství informací s pomocí empatie a efektivního dialogu
  • Poznávat kritická místa auditu z chování druhého 
  • Obracet nestandardní situace (např. arogance protistrany) ve prospěch auditu 

Určeno pro 

Auditory, kteří mají chuť nahlédnout svou odbornou práci z interpersonálního hlediska.   

Vstupní předpoklady 

Nejsou vyžadovány žádné konkrétní znalosti a zkušenosti.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se