Efektivní audit u dodavatele

Tento jednodenní kurz Vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž cílem je posouzení způsobilosti dodavatele. Dozvíte se, jak dodavatelské audity efektivně provádět a jak vybrat vhodná kritéria auditu. Program kurzu pokrývá procesní zásady provádění auditů a stanovování programů zlepšování. Kurz je zaměřen prakticky a je veden lektorem s dlouholetými auditními zkušenostmi. 

Na kurzu se naučíte

  • Připravit efektivní plán auditu dodavatele a vybrat odpovídající auditní metodu
  • Vést takové audity, které přispívají ke zvyšování úrovně spolupráce s dodavateli
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu 
  • Vyhodnotit výsledky auditu
  • Vyhodnotit auditní situace na cvičných případových studiích

Určeno pro

Kurz je určen zaměstnancům, kteří provádějí nejen interní audit vlastního systému, ale připravují se také na auditování u dodavatelů.

Vstupní předpoklady

Předpokládá se zkušenost s prováděním interních auditů v rámci vlastní organizace. 

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se