DOE - návrh a analýza experimentu

DOE - návrh a analýza experimentu

DOE (statisticky navržený experiment) je účelná a levná strategie hledání dobrých řešení v technologii, konstrukci i při každodenním řízení procesů. V automobilovém průmyslu, v chemii, elektronice nebo průmyslu zpracovatelském je možné pomocí racionálně navržených experimentů řešit krok po kroku složité úkoly s elegancí a bez nákladných chyb. DOE je důležitým nástrojem také pro Black Belty Six Sigma.

Na kurzu se naučíte

 • Rozpoznat situace, kdy je účelné použít DOE při řešení úloh v oblasti technologie, konstrukce, řízení výroby. 
 • Navrhnout takový experiment, který s vynaložením co nejnižších nákladů přinese co nejvíce informací. 
 • Vyhodnotit výsledky experimentu pomocí statisticky solidních a přitom srozumitelných postupů. 
 • Vytvořit jednoduché modely procesu a naučit se je prakticky používat 
 • Použít k návrhu a vyhodnocení experimentu univerzální statistický software (MINITAB).

Určeno pro

 • Procesní inženýry/technology, 
 • Konstruktéry, 
 • Průmyslové inženýry, 
 • Pracovníky útvarů kvality, 
 • Manažery odpovědné za vývoj a zavádění výroby 
 • Pro Black Belty a Green Belty Lean Six Sigma

Vstupní předpoklady

Předběžná znalost statistiky není podmínkou, vlastní notebook výhodou. Účastníci, kteří si s sebou přinesou náměty na experimenty ze svých podniků, je budou moci v průběhu kurzu konzultovat.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se