BRC Packaging – seznámení s požadavky standardu

BRC Packaging – seznámení s požadavky standardu

Cílem kurzu je získání znalostí o požadavcích na zavedení normy BRC Packaging. V průběhu kurzu se účastníci podrobně seznámí s novým konceptem normy a vyplývajícími požadavky. 

Kurz je určený pro certifikované společnosti, konzultanty, případně zájemce o novou certifikaci. 

Kurz je veden zkušeným auditorem v oblasti BRC Global Standard.

Na kurzu se naučíte

  • Jaký je nový koncept standardu BRC Packaging
  • Orientovat se v požadavcích nového vydání standardu

Určeno pro

  • Kurz je určený pro certifikované společnosti, konzultanty, případně zájemce o novou certifikaci. 

Vstupní předpoklady 

  • Zájem o certifikaci, základní orientace v problematice certifikace BRC 
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se