BRC Consumer Products verze 4 – seznámení s požadavky standardu

BRC Consumer Products verze 4 – seznámení s požadavky standardu

Cílem kurzu je získání znalostí o požadavcích na zavedení normy BRC Consumer Products verze 4, která je platná od roku 2017 a certifikace podle ní musí probíhat od 1. ledna 2017, resp. 1. května 2017. V průběhu kurzu se účastníci podrobně seznámí s novým konceptem normy a vyplývajícími požadavky. 

Kurz je určený pro certifikované společnosti, konzultanty, případně zájemce o novou certifikaci. 

Kurz je veden auditorem, který úspěšně absolvoval školení u BRC Global Standard.

Na kurzu se naučíte

  • Jaký je nový koncept standardu BRC Consumer Product
  • Orientovat se v požadavcích nového vydání standardu

Určeno pro

  • Kurz je určený pro certifikované společnosti, konzultanty, případně zájemce o novou certifikaci. 

Vstupní předpoklady 

  • Zájem o certifikaci, základní orientace v problematice certifikace BRC 
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se