Školení základních nástrojů automobilového průmyslu (Automotive Core Tools)

V souvislosti s vydáním standardu IATF 16949:2016 došlo k rozšíření požadavků na kompetence interních auditorů včetně znalosti požadavků základních analytických nástrojů. 
Tyto klíčové oblasti jsou nyní předmětem vzdělávání interních auditorů.

Využijte proto možnosti získání potřebných znalostí v rámci našich kurzů. 

Školení základních nástrojů automobilového průmyslu (Core Tools)

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby.

PPAP - schvalování dílů do výroby

V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

FMEA podle AIAG a VDA

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.