AS9100:2016 – seznámení s požadavky standardu

AS9100:2016 – seznámení s požadavky standardu

Na kurzu se seznámíte s požadavky aktuální revize standardu AS9100:2016 (revize D). Po absolvování kurzu budete schopni orientovat se v požadavcích obsažených v revidovaném standardu a dozvíte se, jak tyto požadavky naplnit.

Na kurzu AS9100:2016 - seznámení s požadavky standardu se naučíte

 • Jaký je účel a cíle IAQG (International Aerospace Quality Group)
 • Jaký je rozsah, struktura a obsah standardů řady AS9100:2016
 • Orientovat se ve společných principech standardů řady AS9100:2016:
  • Kontext organizace
  • Procesní přístup
  • Cyklus PDCA
  • Uvažování založené na rizicích
  • Principy systému managementu kvality a jejich vztah k AS9100:2016
 • Jaké jsou požadavky obsažené v AS9100:2016 a jak tyto požadavky naplnit

Určeno pro

 • Zaměstnance v leteckém průmyslu, kteří se zabývají systémem managementu kvality podle AS9100 a chtějí mít přehled o požadavcích AS9100:2016 v aktuální revizi D.
 • Pro všechny, kteří chtějí znát požadavky nového standardu, pro manažery kvality, pro manažery zapojené do přechodu na nový standard

Vstupní předpoklady 

 • Podmínkou účasti na kurzu AS9100:2016 - seznámení s požadavky standardu je znalost požadavků ISO 9001:2015. Pokud se v požadavcích standardu ISO 9001:2015 neorientujete, doporučujeme předchozí absolvování kurzu ISO 9001:2015 - seznámení s požadavky standardu 
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se