Praktická aplikace APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku. Proč pokročilé? APQP si klade za jeden z cílů zkrátit předvýrobní etapu. Některé činnosti, které by normálně probíhaly následně, proto probíhají současně. To klade zvýšené nároky na řízení projektu.

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby. Seznámíme vás s jednotlivými etapami APQP, s použitými nástroji, s požadavky na dokumentaci i se souvislostmi mezi APQP a normou ISO/TS 16949. Ukážeme vám, jak shrnout výsledky APQP do balíku dokumentace, předávané v rámci PPAP. Odpovíme na vaše otázky, týkající se FMEA, stanovení způsobilosti procesů nebo MSA.

Neexistuje jediný správný způsob, jak postupovat. Využijte tohoto školení i jako příležitosti pro sdílení nejlepší praxe.

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v jednotlivých etapách pokročilého plánování kvality výrobku
  • Používat vhodné nástroje kvality v jednotlivých etapách projektů (SPC, MSA, FMEA, 5xproč, 5S)
  • Postupovat podle jednotlivých etap pokročilého plánování kvality výrobku APQP
  • Aplikovat APQP na příkladu konkrétního výrobku 

Určeno pro

Kurz je určen inženýrům kvality, technikům a manažerům kvality, vývojářům a konstruktérům v automobilovém průmyslu, kteří se podílejí na plánování a realizaci výrobků.  

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se