Zvyšování kvalifikace interních auditorů

Obsah workshopu

Cílem workshopu je pomoci interním auditorům zdokonalit se v řešení typických auditních situací, se kterými se setkávají v průběhu své praxe. Workshop je připraven na základě praktických zkušeností z různých typů organizací a převážná část je věnována řešení případových studií a vysvětlení modelových auditních situací. V průběhu workshopu si najdeme čas i na prodiskutování auditních situací z vaší organizace. Část workshopu se věnuje také interpretaci vybraných požadavků ISO 9001. 

Probírané okruhy

  • Rozbor problémových oblastí při interních auditech 
  • Případové studie se zaměřením na řešení auditních situací 
  • ISO 9001:2008 – interpretace vybraných požadavků

Pro koho je worskhop určen?

Workshop je určen pro interní auditory, kteří již mají zkušenosti s prováděním interních auditů a chtějí si upevnit své znalosti, příp. načerpat nové vědomosti pro praxi interního auditora. Workshop je vhodný nejen pro auditory QMS, ale také interní auditory jiných systémů managementu.

Vstupní předpoklady

Předpokládá se praktická zkušenost s prováděním interních auditů.

Cena kurzu

V případě včasné registrace na tento kurz v termínu delším než 6 týdnů před zahájením vybraného termínu platí pro registrované zájemce sleva 15% z uvedených cen.

Klienti LRQA Ostatní
Cena při přihlášení v termínu
6 týdnů a déle před datem
konání
3 511,--Kč + DPH 3 825,--Kč + DPH
Cena při přihlášení v termínu
kratším než 6 týdnů před datem
konání
4 130,--Kč + DPH 4 500,--Kč + DPH
V ceně je zahrnuto: studijní materiály bez norem, občerstvení, oběd a certifikát pro úspěšné absolventy
Začátek Konec Místo konání Registrace
Ostrava Přihlásit se