Zlepšování znalostí a dovedností interních auditorů v potravinářství

Obsah kurzu

Předmětem kurzu jsou specifické znalosti pro interní auditory v potravinářských podnicích, bez ohledu na uplatňovaný systém řízení (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC). Interní audit v potravinářských podnicích je specifická činnost, která má významný dopad na výrobní náklady, konečnou cenu výrobků a image organizace. Znalosti interního auditora vyžadují orientaci v legislativě, privátních normách, mikrobiologii, toxikologii, hygieny a technologie. Cílem kurzu je proto poskytnout účastníkům potřebné informace k problémovým situacím při provádění interního auditu a natrénovat specifické auditní techniky. V průběhu kurzu si najdeme čas také na prodiskutování situací z vaší vlastní organizace.  

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v požadavcích systémových norem na provádění interních auditů 
  • Pochopit problémové oblasti provádění interních auditů 
  • Procvičit se v řešení auditních situací na případových studiích a auditních cvičeních

Určeno pro

Kurz je určený pro pracovníky zodpovědné za provádění interních auditů v potravinářských organizacích. 

Vstupní předpoklady

Předpokládá se zkušenost s prováděním interních auditů a orientace v požadavcích některého ze standardů systémů řízení.

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se