Výklad požadavků OHSAS 18001 - základní kurz

Obsah kurzu

Na kurzu získáte přehledné informace o struktuře, principech a požadavcích normy OHSAS 18001:2008. Budete se věnovat specifické terminologii normy OHSAS 18001 a své poznatky si ověříte v průběhu praktických cvičení zaměřených na pochopení a interpretaci jednotlivých požadavků. 

Na kurzu se naučíte

  • Jaké jsou přínosy využití OHSAS 18001 v systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
  • Orientovat se v definicích a termínech používaných v OHSAS 18001 a v návaznosti na OHSAS 18002
  • Pochopit všeobecné požadavky na systém managementu BOZP
  • Porozumět požadavkům standardu OHSAS 18001:2007

Určeno pro

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se podílejí nebo budou podílet na vytváření a uplatňování systému managementu BOZP ve smyslu požadavků OHSAS 18001:2007 v organizaci – představitelé vrcholového vedení a zástupcům vedení, OHS manažerům, případně začínajícím auditorům systému managementu BOZP. 

Vstupní předpoklady 

Není nutná předešlá zkušenost s BOZP nebo požadavky OHSAS 18001:2007. Účastníci musí být vybaveni normou OHSAS 18001:2007 (v rámci kurzu účastníci obdrží pracovní materiál s přehledem požadavků normy). 

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se