Revize norem v kostce - Připravované změny v normách ISO 9001 a ISO 14001

ISO 9001 a ISO 14001 se mění. Chcete vědět, k jakým změnám dochází? Chcete vědět, co je Annex SL a jak ovlivní revidované standardy? Jste certifikováni podle ISO 9001 nebo ISO 14001 a potřebujete vědět, co budou změny znamenat pro Vaši organizaci?

Pak je seminář určen právě vám. Na semináři získáte přehledné informace ke změnám v revidovaných normách systémů managementu ISO 9001 a ISO 14001, jejichž vydání je plánováno na podzim příštího roku (2015). Na semináři vysvětlíme, co je Annex SL a proč je důležitý pro další vývoj v revizích standardů. Představíme Vám nové a změněné požadavky v návrzích obou norem. Na semináři budete mít možnost prodiskutovat dopady, které budou změny mít na vaši organizaci a identifikovat oblasti, kterým bude potřeba v rámci přechodu věnovat zvýšenou pozornost.

Výklad probíhá podle aktuálních návrhů ISO/DIS 9001:2014 (vydáno v květnu 2014) a ISO/DIS 14001:2014 (vydáno v červenci 2014).

Každý účastník semináře obdrží tištěný materiál s přehlednými informacemi k přednášené problematice.

Časový rozsah: 10:00 - 13:30 (půldenní seminář)  

Přednášející:

 • RNDr. Jiří Bašta, Ph.D. (technical manager LRQA Czech Republic & Slovakia)

Jiří Bašta působí jako technický manažer Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) se zodpovědností za plnění akreditačních požadavků a konzistentnost provádění auditů LRQA v České republice a na Slovensku. Jako auditor je registrován v mezinárodní databázi auditorů IRCA . Pravidelně publikuje články k problematice systémů managementu a přednáší na odborných konferencích.

Program:

 • Úvod, představení lektora, cíle semináře
 • Terminologie
 • Annex SL a jeho dopady
 • Časový harmonogram vydání norem ISO 9001 a ISO 14001
 • Co pro organizaci znamená ISO/DIS 9001 a ISO/DIS 14001
 • Jak významné budou změny pro naši organizaci, dopady jednotlivých článků normy
 • Řízení rizik, příležitostí a změny
 • Co je nového v ISO/DIS 9001:2014 – články 1 – 10
 • Co je nového v ISO/DIS 14001:2014 – články 1 – 10
 • Realizace plánu přechodu
 • Školení k revizím norem
 • Sumarizace semináře 

V ceně je zahrnuto: studijní materiály, občerstvení a osvědčení LRQA pro absolventy

Školení ke změnám v revizích norem připravujeme také jako interní v rámci vaší společnosti. Kontaktujte nás na training.cz@lr.org / +420 261 102 268 pro další informace

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se