Připravujeme se na ISO 45001:2018

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Na kurzu se zaměříte na změněné požadavky ve standardu ISO 45001, které nastaly oproti OHSAS 18001:2007. Každá oblast změn je nejprve vysvětlena, potom uvedena na případové studii a nakonec si sami připravíte plán přechodu na požadavky ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

Kurz je zaměřen na přechod z normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 a je určen pro ty, kteří již systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uplatňují. Pro ty, kteří začínají s implementací BOZP od začátku a v požadavcích na BOZP se neorientují, doporučujeme kurz ISO 45001:2018 - strategický systém řízení BOZP

Na kurzu se naučíte

  • Jaké nové požadavky jsou obsaženy v ISO 45001:2018 a jak se liší od OHSAS 18001:2007
  • Co je třeba upravit ve vašem systému BOZP a jak do něj začlenit nové a změněné požadavky
  • Jak vaši organizaci provést obdobím změn 

Určeno pro

  • Manažery zapojené do řízení přechodu z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018
  • Zaměstnance, kteří se potřebují seznámit s možnými dopady ISO 45001:2018 na stávající systém řízení BOZP 

Vstupní předpoklady

Předchozí zkušenost s implementací nebo udržováním BOZP a orientace v požadavcích OHSAS 18001:2007.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se