Interní auditor ISO/TS 16949:2009

Obsah kurzu

Na kurzu získáte znalosti a dovednosti pro provádění interních auditů ISO/TS 16949:2009. V průběhu třídenního kurzu se seznámíte se specifickými požadavky ISO/TS 16949:2009 a se základy technik týkajících se kontroly procesů v automobilovém průmyslu, tzv. core tools (FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP). Vedle pochopení požadavků ISO/TS 16949 získáte klíčové auditní dovednosti, kterými by měl disponovat interní auditor. Program kurzu pokrývá všechny nejdůležitější fáze interního auditu – přípravu na audit, jeho realizaci a vytváření následných zpráv a záznamů. 

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v záměrech, cílech a požadavcích standardu ISO/TS 16949:2009
  • Základy technik kontroly procesů, tzv. core tools (APQP, MSA, SPC, PPAP, FMEA)
  • Naplánovat a provést interní audit ISO/TS 16949
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření a zodpovědnost za jejich řešení 

Určeno pro

Kurz je určen pro odborné pracovníky v automobilovém průmyslu, kteří chtějí získat kvalifikaci v oblasti auditování systémů managementu kvality podle požadavků ISO/TS 16949:2009 v rozsahu požadovaném IATF. 

Vstupní předpoklady

Předpokladem absolvování kurzu je orientace v požadavcích na systém managementu kvality podle ISO 9001:2008. Není nutná předešlá zkušenost s normou ISO/TS 16949:2009. 

Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 11 900,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům kurzu je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování školení a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.