Interní auditor integrovaného systému QMS, EMS a OHS (podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015)

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na specifika při provádění interního auditu v organizacích, které uplatňují integrovaný systém managementu. Na kurzu získáte informace o specifických oblastech QMS, EMS a OHSAS, o přínosech integrovaného auditování a postupu při plánování a provádění auditu integrovaného systému managementu. Kurz je zaměřen prakticky a obsahuje řadu cvičení a případových studií, vycházejících přímo ze zkušeností u auditovaných organizací.. 

Na kurzu se naučíte

  • Porozumět společným požadavkům ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
  • Identifikovat požadavky specifické pro ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
  • Naplánovat, provést a reportovat výsledky interního auditu integrovaného systému managementu

Určeno pro

Kurz je určen pro interní auditory, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci pro provádění interního auditu systému integrujícího požadavky více standardů (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).  

Vstupní předpoklady

  • Orientace v požadavcích na systém managementu kvality podle ISO 9001.
  • Absolvovaný kurz interních auditorů alespoň jednoho ze systémů (QMS, EMS, OHS) 
  • Předchozí zkušenost s prováděním interních auditů
Pro začínající interní auditory doporučujeme absolvovat kurzy:
Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 11 900,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 261 102 268