Interní auditor ISO/IEC 20000-1:2011

Obsah kurzu

V rámci dvoudenního kurzu se seznámíte jak s požadavky normy ISO/IEC 20000-1:2011 na systémy managementu IT služeb, tak s dovednostmi nezbytnými pro provádění interního auditu. Naučíte se, jak reportovat výsledky auditu, formulovat neshody a jakým způsobem řešit následná opatření. Důraz je kladen na praktické procvičení probírané látky. Kurz je určen pracovníkům, kteří budou provádět interní audity managementu IT služeb. Kurz je vhodný také pro vedoucí pracovníky a zaměstnance, kteří se potřebují seznámit s požadavky ISO/IEC 20000-1:2011 na systémy managementu IT služeb, a to jak pro účely zavedení a certifikace, tak pro účely zlepšování již zavedeného systému. 

Časový rozsah: 2 denní kurz (9:00 - 16:30)

Probírané okruhy

  • Východiska systému 
  • Plánování, implementace, provoz a zlepšování systému 
  • Podrobné požadavky na systémové procesy 
  • Certifikační proces 
  • Plánování a provádění auditů

Na konci kurzu budete schopni

  • Správně pochopit požadavky norem ISO 20000-1 a ISO 20000-2 
  • Připravit a vést interní audit systému managementu IT služeb

Vstupní předpoklady

Účastníci by měli být seznámeni se základy procesního řízení organizace. Výhodou je znalost systému managementu kvality dle ISO 9001 nebo bezpečnosti informací dle ISO 27001.

Osvědčení

Absolventům kurzu je vystaven Certifikát LRQA. Platnost certifikátu není časově omezena. 

Vedoucí kurzu 

  • Ing. Luboš Liška

Cena kurzu 

V případě včasné registrace na tento kurz v termínu delším než 6 týdnů před zahájením vybraného termínu platí pro registrované zájemce sleva 15% z uvedených cen.

V ceně je zahrnuto: studijní materiály bez norem, občerstvení, oběd a certifikát pro úspěšné absolventy

Klienti LRQA Ostatní
Cena při přihlášení v termínu
6 týdnů a déle před datem
konání
6 698,--Kč + DPH 7 370,--Kč + DPH
Cena při přihlášení v termínu
kratším než 6 týdnů před datem
konání
7 880,--Kč + DPH 8 670,--Kč + DPH
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se