Obsah kurzu

V souvislosti s vydáním revidovaných norem systémů managementu (ISO 13485:2016, ISO 9001:2015) zůstane úloha interních auditorů stejná, z nové struktury revidovaných norem však vyplývá, že ovlivní systémy managementu kvality zavedené výrobci zdravotnických prostředků. Interní auditoři se budou zaměřovat na jiné aspekty než doposud. Prvním předpokladem pro kompetentní provedení auditu je pochopení tohoto konceptu ve smyslu auditování zaměřeného na rizika a příležitosti. 

Cílem kurzu je upevnění znalostí a dovedností pro interní auditory v souvislosti s auditováním ve specifické oblasti při vývoji, výrobě, instalaci a servisování zdravotnických prostředků. Na kurzu jsou probírány možné přístupy interního auditu k risk managementu. Navíc si na modelových situacích, přímo z Vaší praxe, ukážeme, jak lze využít přidané hodnoty auditování založeného na rizicích.

Na kurzu se naučíte

  • Co přináší revize norem ISO 13485 a ISO 9001

  • Provádět audit založený na rizicích, včetně nácviku auditních situací

  • Využít přidané hodnoty auditování založeného na rizicích v souvislosti s revizí norem systému managementu  

Určeno pro

Kurz je určen pro interní auditory a manažery kvality, kteří mají zkušenost s prováděním auditu a mají základní znalosti systému managementu kvality (ISO 9001). Výhodou je také základní orientace v požadavcích na uplatňování ISO 13485.

Kurz není určen pro začínající interní auditory. Začínajícím interním auditorům doporučujeme základní kurz Interní auditor QMS (ISO 9001:2008) pro získání auditních dovedností a znalostí o principech managementu kvality a následně  absolvování workshopu o požadavcích ISO 13485.

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se