Interní auditor IRIS (International Railway Industry Standard) rev. 02

Obsah kurzu

Na kurzu získáte potřebné kompetence a znalosti, které potřebujete k provedení interního auditu ve smyslu požadavků IRIS rev. 02. Na kurzu Vás provedeme specifickými požadavky normy IRIS rev. 02, jejichž znalost je nezbytným předpokladem práce interního auditora. Zároveň se zaměříte na rozvoj dovedností interního auditora jako jsou psaní zpráv, formulace neshod a prezentování výsledků interního auditu. V průběhu kurzu se také seznámíte se specifickými požadavky na proces certifikace IRIS a metodologií hodnocení. Kurz je veden s důrazem na praktickou aplikaci a setkáte se na něm s mnoha příklady a případovými studiemi k auditním situacím. 

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v základních pojmech standardu IRIS a metodice hodnocení
  • Interpretovat požadavky standardu IRIS
  • Pracovat s katalogem otázek IRIS
  • Naplánovat a provést interní audit IRIS
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření 

Určeno pro

Kurz je určen interním auditorům, kteří ve své organizaci budou provádět interní audity podle normy IRIS pro železniční průmysl. 

Vstupní předpoklady

Je nutná znalost normy ISO 9001 - požadavky této normy nejsou na kurzu detailně probírány. Účastníci musí být vybaveni normou ISO 9001:2015 a normou IRIS rev. 02.

Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 11 900,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a certifikát pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se