Obsah kurzu

Na kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro provedení interního auditu v organizacích uplatňujících systému environmentálního managementu podle ISO 14001. Kurz je zaměřen na získání auditorských dovedností - naučíte se, jak se na audit připravit, nacvičíte si postup provádění auditu a dozvíte se, jak reportovat výsledky auditu.  V prvním dni kurzu se seznámíte s požadavky ISO 14001:2015. 

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v základních pojmech a terminologii a koncepcích standardu ISO 14001 - procesní přístup, PDCA cyklus, přístup založený na rizicích, životní cyklus, outsourcing
  • Orientovat se v požadavcích standardu ISO 14001:2015 a jejich vzájemných souvislostech
  • Naplánovat a provést interní audit systému environmentálního managementu (EMS) 
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu 
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu
  • Posoudit efektivnost nápravných opatření a zodpovědnost za jejich řešení
  • Jaké jsou zodpovědnosti interního auditora v rámci systému managementu kvality
  • Jak interní audity přispívají k řízení podnikatelských rizik  

Určeno pro

Kurz je určen pro začínající interní auditory, kteří si potřebují osvojit auditorské dovednosti pro provedení auditu systému environmentálního managementu (EMS) v souladu s ISO 14001:2015. 

Vstupní předpoklady

Nejsou nutné žádné předchozí znalosti. 

Pokud již máte dobré znalosti standardu ISO 14001, je možné absolvovat pouze druhý a třetí den tohoto kurzu. Prosím kontaktujte nás, máte-li zájem o tuto možnost (training.cz@lr.org; tel: +420 261 102 268).   

Časový rozsah: 3 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 11 900,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům kurzu je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování školení a splnění závěrečné zkoušky. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se

Firemní školení

Tento kurz připravujeme také jako vnitropodnikové školení. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku: training.cz@lr.org | +420 261 102 268