Interní auditor AS 9100 rev. C

Obsah kurzu

Na kurzu získáte potřebné znalosti a dovednosti, které potřebujete k provedení interního auditu podle požadavků AS/EN 9100:2009. První část kurzu je věnována požadavkům aktuální verze standardu AS/EN 9100:2009, jejichž pochopení je nezbytné pro práci interního auditora. V druhé části se zaměříte na rozvoj dovedností potřebných pro vytváření zpráv, formulování neshod a řešení následných opatření. Kurz je veden ve smyslu požadavků AS9100 revize C. 

Na kurzu se naučíte

  • Orientovat se v požadavcích AS/EN 9100:2009
  • Naplánovat a provést interní audit AS/EN 9100
  • Připravit efektivní plán auditu a vybrat odpovídající auditní metodu
  • Shromažďovat objektivní důkazy v průběhu auditu
  • Vyhodnotit a přesně reportovat výsledky auditu
  • Správně formulovat neshodu  

Určeno pro

Kurz je určen pro zaměstnance v organizacích leteckého průmyslu, které uplatňují požadavky standardu AS/EN 9100:2009 a chtějí získat kvalifikaci pro provádění interního auditu AS/EN 9100.  

Vstupní předpoklady

Předpokládají se základní znalosti v oblasti systémů managementu kvality (ISO 9001). Požadavky standardu ISO 9001 nejsou v průběhu kurzu probírány. 

Časový rozsah: 2 dny (9:00 - 17:00)
Cena: 7 840,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Úspěšným absolventům kurzu je vystaven Certifikát LRQA potvrzující absolvování školení. Platnost certifikátu není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
okres Uherské Hradiště Přihlásit se