ISO 50001:2018 pro interní auditory

ISO 50001:2018 pro interní auditory (přechod z ISO 50001:2011)

Kurz je zaměřen na to, jak auditovat nové požadavky standardu ISO 50001:2018 (nikoliv na přehled nových požadavků). K tomuto cíli jsou využívány interaktivní metody výuky, které umožní účastníkům vyzkoušet si nové přístupy v různých situacích. Po krátké diskusi o významných změnách v ISO 50001:2018 (v porovnání s ISO 50001:2018) se budete zabývat především přípravou na audit a technikám provedení auditu. 

Na kurzu se naučíte

  • Jak přizpůsobit techniku auditování novým a změněným požadavkům v ISO 50001:2018
  • Jak auditovat nové požadavky týkající se kontextu organizace a uplatňování přístupu založeného na rizicích a požadavků na monitorování a měření
  • Jak auditovat požadavky na zapojení vrcholového managementu

Určeno pro

Interní auditory, kteří již mají kompetence k provádění interních auditů podle ISO 50001:2011 a potřebují si je rozšířit o nové přístupy k auditování, které vyhovují požadavkům nové normy ISO 50001:2018.

Vstupní předpoklady

Znalost základních koncepcí a požadavků ISO 50001:2018 – pro hlubší seznámení s požadavky nového standardu využijte školení: ISO 50001:2018 - seznámení s požadavky standardu. Alespoň základní zkušenost s prováděním interního auditu.

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se