HACCP workshop - jak na zlepšování systému kritických bodů

Obsah kurzu

Kurz je zaměřený na problematiku zlepšování systému HACCP. Cílem je poskytnout účastníkům výklad k implementaci a zlepšování HACCP a poskytnout informace k verifikaci, validaci a provádění interních auditů. Účastníci budou informováni o zkušenostech z auditů v potravinářských organizacích a u jejich dodavatelů. Program je přizpůsoben problematice potravinářského průmyslu, ve které působí organizace jednotlivých účastníků. 

Probírané okruhy

  • Rizika pro bezpečnost potravin – podrobné informace k biologickým, chemickým a fyzikálním rizikům 
  • Postup analýzy rizik a určování kontrolních opatření 
  • Nezbytné hygienické podmínky podle ISO/TS 22002-1 
  • Definování CCP – kritické limity, monitorování, nápravná opatření 
  • Zacházení s potenciálně nebezpečným produktem a neshodným produktem 
  • Validace HACCP 
  • Verifikace HACCP 
  • Interní audit systému managmentu bezpečnosti potravin 
  • Otázky a diskuse účastníků 

Odborné dotazy k probírané problematice nám zasílejte na emailovou adresu training.cz@lr.org. Vaše dotazy budou předány vedoucímu kurzu, který je zodpoví v jeho průběhu.

Určeno pro

Kurz je určen manažerům kvality, vedoucím a členům týmů HACCP a interním auditorům organizací potravinářského řetězce, které mají zaveden HACCP a chtějí jej zdokonalovat. Kurz je určen také pro organizace, které uplatňují jiné systémy managementu a chtějí je doplnit o HACCP. Kurz můžeme doporučit také všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o HACCP.

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.