FSSC 22000 pro výrobce obalů v potravinářství

FSSC 22000 pro výrobce obalů v potravinářství 

Cílem kurzu je porozumění principům schématu FSSC 22000 verze 4, podle které se bude auditovat od 1.ledna 2018. Na kurzu se seznámíte se strukturou a požadavky standardu ISO 22000 a zaměříte se také na související programy nezbytných předpokladů pro výrobce obalů v potravinářství popsané v normě ISO 22002-4. Po absolvování kurzu budete úspěšně zvládat nejdůležitější principy FSSC 22000 v odvětví výroby obalů v potravinářství. Kurz je licencovaný FSSC a probíhá pod vedením auditora LRQA, který má zkušenosti se školením a auditováním v potravinářském průmyslu. 

FSSC 22000 logo

Na kurzu se naučíte

  • Porozumět princům schématu FSSC 22000 pro výrobce obalů v potravinářství
  • Orientovat se ve struktuře a základních požadavcích normy ISO 22000
  • Porozumět účelu programů nezbytných předpokladů pro výrobce obalů ISO 22002-4 a souvislostem s normou ISO 22000

Určeno pro

Kurz je určen specialistům a manažerům kvality v odvětví výroby obalů, kteří se zabývají uplatňováním specifických požadavků standardů systémů managementu ve své organizaci.

Vstupní předpoklady

Předpokládá se zkušenost z odvětví výroby obalů a orientace v principech HACCP.