Analýza a řízení rizik v systému managementu

Obsah školení

Vydáním Annexu SL došlo ke sjednocení formy i obsahu vybraných standardů ISO do společné struktury (tzv. „High Level Structure - HLS “). Díky Annexu SL se ve standardech objevuje také požadavek na identifikaci a řízení rizik. Tento požadavek se dotýká všech organizací certifikovaných podle nejpoužívanějších standardů systémů managementu: ISO 9001 a ISO 14001. Toto školení vám pomůže proniknout do problematiky řízení rizik a získané poznatky implementovat do stávajících systémů.

V průběhu školení je vysvětlen proces identifikace a řízení rizik a základní metody analýzy a řízení rizika. Dále jsou probírány otázky vybudování infrastruktury pro řízení rizik, včetně nastavení rolí a zodpovědností. Toto školení nabízíme jako vnitropodnikové tak, aby si účastníci mohli aplikaci teoretických poznatků sami vyzkoušet v reálných situacích. 

Na školení se naučíte

  • Jaký způsob identifikace rizik zvolit, jak je ocenit a jak omezit jejich dopad (=řídit)
  • Jak tento systém aplikovat do Vašich systémů managementu v souvislosti s revidovanými standardy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • Nastavit role a zodpovědnosti

Určeno pro

  • Školení je určeno pracovníky v oblasti systémů řízení kvality, kteří se zabývají systémy řízení rizik nebo jej implementují 
  • Školení je určeno pro všechny, kteří zavádějí systém řízení rizik ve svých firmách a lze jej chápat jako úvod a komplexní pohled na tuto problematiku

Vstupní předpoklady

  • Předpokládají se základní znalosti v oblasti systémů managementu kvality (např. ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, ISO/TS 16949, IRIS, ISO 22000 atd.)
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se