Analýza a řízení rizik v systému managementu - nový požadavek revidovaných standardů

Obsah kurzu

Vydáním Annexu SL došlo ke sjednocení formy i obsahu vybraných standardů ISO do společné struktury (tzv. „High Level Structure - HLS “). Díky Annexu SL se ve standardech nově objevuje také požadavek na identifikaci a řízení rizik. Tento požadavek se dotkne všech organizací certifikovaných podle nejpoužívanějších standardů systémů managementu: ISO 9001 a ISO 14001. Tento kurz vám pomůže proniknout do problematiky řízení rizik a získané poznatky implementovat do stávajících systémů.

V průběhu kurzu je vysvětlen proces identifikace a řízení rizik a základní metody analýzy a řízení rizika. Dále jsou probírány otázky vybudování infrastruktury pro řízení rizik, včetně nastavení rolí a zodpovědností. Aplikaci teoretických poznatků si účastníci kurzu vyzkouší na případových studiích.

Na kurzu se naučíte

  • Jaký způsob identifikace rizik zvolit, jak je ocenit a jak omezit jejich dopad (=řídit)
  • Jak tento systém aplikovat do Vašich systémů managementu v souvislosti s revidovanými standardy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • Nastavit role a zodpovědnosti

Určeno pro

  • Kurz je určen pracovníky v oblasti systémů řízení kvality, kteří se zabývají systémy řízení rizik nebo se připravují na jeho implementaci v souvislosti s vydáním revidovaných standardů systémů managementu. 
  • Kurz je určen pro všechny, kteří budou zavádět systém řízení rizik ve svých firmách a lze jej chápat jako úvod a komplexní pohled na tuto problematiku

Vstupní předpoklady

  • Předpokládají se základní znalosti v oblasti systémů managementu kvality (např. ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, ISO/TS 16949, IRIS, ISO 22000 atd.)
Časový rozsah: 1 den (9:00 - 17:00)
Cena: 4 180,-Kč + DPH
V ceně je zahnuto: Studijní materiály, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy
Osvědčení: Všichni účastníci obdrží Osvědčení LRQA. Platnost osvědčení není časově omezena.
Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se