8D Report

Na kurzu získáte znalosti potřebné pro praktickou aplikaci 8D reportu, který je jednoduchým nástrojem umožňujícím identifikaci, nápravu a odstranění příčin problémů. Program jednodenního kurzu je zaměřen na praktické použití tohoto nástroje řešení problémů. Na kurzu se seznámíte se všemi disciplínami zpracování 8D reportu, od sestavování řešitelských týmů, formulace problému, identifikace kořenové příčiny a volbě a ověření trvalého nápravného opatření.

Na kurzu se naučíte

  • Používat nástroje osmi kroků metody 8D
  • Vytvořit řešitelský tým
  • Formulovat příčiny problémů 
  • Vybrat trvalá opatření k nápravě 
  • Jak zabránit opakovanému výskytu problému 
  • Komunikovat výsledky 

Určeno pro

Kurz je určen pro inženýry kvality, konstrukce, technologie a výroby a další profesionály, kteří se podílejí na zlepšení kvality ve výrobě a řešení problémů a vad. 

Začátek Konec Místo konání Registrace
Praha Přihlásit se
Praha Přihlásit se