Nástroje zlepšování procesů

Školení zaměřené na zlepšování procesů

LRQA nabízí řadu vzdělávacích programů šitých na míru tak, abyste ze systémů managementu kvality získali, co nejvíce.

Nabídka školení

Všechna školení

8D Report

Na kurzu získáte znalosti potřebné pro praktickou aplikaci 8D reportu, který je jednoduchým nástrojem umožňujícím identifikaci, nápravu a odstranění příčin problémů.

Analýza kořenové příčiny

Tento kurz vám umožní porozumět metodám a nástrojům analýzy kořenové příčiny. Dozvíte se, jaké nástroje použít pro sběr dat a jak tyto údaje analyzovat.

APQP - pokročilé plánování kvality výrobku

V průběhu školení vás provedeme praktickým příkladem nového projektu pro automobilový průmysl – od poptávky přes výkresovou dokumentaci, výrobu nástrojů a přípravků, zpracování kontrolního plánu až po zahájení sériové výroby.

DOE - návrh a analýza experimentu

Na kurzu se naučíte navrhnout experiment a vyhodnotit výsledky experimentu pomocí statisticky solidních a přitom srozumitelných postupů.

Efektivní audit u dodavatele

Tento jednodenní kurz Vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž cílem je posouzení způsobilosti dodavatele.

FMEA podle AIAG a VDA

Tento dvoudenní kurz pokrývá všechny prvky analýzy FMEA i její spojitost s vývojovým diagramem procesu a kontrolním plánem.

Lean Six Sigma Green Belt

Chcete zlepšit procesy ve vaší firmě systematickým způsobem a na základě naměřených dat? Chcete porozumět nejúčinnějším nástrojům zlepšování procesů? Školení Lean Six Sigma Green Belt Vám umožní získat znalosti z oblasti statistické analýzy, porozumět logice DMAIC a systematicky řešit problémy.

MSA - analýza systému měření

Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované měřící systémy, destruktivní zkoušky aj.

PPAP - schvalování dílů do výroby

V průběhu kurzu vás provedeme požadavky manuálu PPAP. Program kurzu je zaměřen na pochopení smyslu těchto požadavků a praktickou aplikaci při vyplňování formuláře PSW.

Projektové řízení

Na kurzu získáte potřebné znalosti pro řízení projektů a osvojíte si vybrané nástroje projektového řízení.

SPC - statistické řízení procesů

Na kurzu se naučíte porozumět proměnlivosti procesů, navrhnout vhodný regulační diagram a stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.