Lektoři

Lektorský tým LRQA

Naši školitelé jsou zároveň vedoucími auditory LRQA. Tato jedinečná kombinace jim umožňuje promítnout své zkušenosti z mnoha manažerských systémů do obsahu školení.

Photo - Jiri Basta

Jiří Bašta

Jiří Bašta je lektorem LRQA pro oblast systémů managementu
kvality v oblasti bezpečnosti potravin (GMP, HACCP, ISO 22000, 
FSSC 22000) a systémů managementu pro oblast výroby 
zdravotnických  prostředků (ISO 13485).
Dan Jakubec

Dan Jakubec

Specializuje se na školení v oblasti systému managementu 
v odvětví výroby potravin a obalů. Je oprávněným lektorem 
FSSC 22000.
Jiri Jon

Jiří Jón

Jiří Jón je členem lektorského týmu LRQA a je garantem a 
lektorem školení  interních auditorů AS/EN 91000. 
Photo - Juraj Kliment

Juraj Kliment

Juraj Kliment vede jak vnitropodniková školení, tak
veřejné kurzy a semináře LRQA. Primárně se zaměřuje
na oblast systémů managementu kvality v automobilovém
průmyslu.
Photo - Miroslav Kohl

Miroslav Kohl

Miroslav Kohl je členem lektorského týmu LRQA se  zaměřením
na oblast systémů řízení kvality, Six Sigma, firemní strategie, 
procesního a projektového řízení a analýzy dat.  V uvedených 
oblastech má praxi 15 jako školitel.
Photo - Ivan Miller

Ivan Miller

Ivan Miller se zaměřuje na oblast zlepšování procesů na základě 
analýzy dat.  Vede jak vnitropodnikové, tak veřejné tréninkové 
programy a poskytuje  podporu účastníkům veřejných školení 
i podnikovým týmům. 
Roman Prchal

Roman Prchal

Roman Prchal vede školení LRQA v oblasti systému managementu 
v automobilovém průmyslu.
Jindrich Vincek

Jindřich Vincek

Jindřich Vincek se také zaměřuje na oblast managementu, 
kde vede kurzy zaměřené na problematiku efektivního měření 
výkonnosti procesů  resp. mapování a zlepšování procesů a 
v neposlední řadě se rovněž  věnuje metodologii řízení rizik
Jiri Welszar

Jiří Welszar

Ve své auditorské a trenérské práci se věnuje  integraci 
systému managementu hlavně ve spojitosti  s EMS, EnMS, 
OHSAS a QMS.  
Vladimir Zabar

Vladimír Žabár

Vladimír Žabár předává své znalosti  účastníkům na školeních 
a seminářích LRQA  týkajících se systémů managementu kvality, 
environmentu a BOZP.