Školení

Efektivní systém managementu se neobejde bez kvalifikovaných zaměstnanců. Naplánujte si školení v oblasti zlepšování procesů, zvyšování výkonnosti nebo požadavků standardů systémů managementu.

Aktuální seminář: Požadavky nové legislativy v oblasti zdravotnických prostředků

Přehled hlavních změn pro výrobce a distributory podle nového Nařízení EU č. 2017/745.

ISO 45001 - strategický systém řízení BOZP

Kurzy k požadavkům standardu ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001).

IATF 16949:2016 - školení k požadavkům nové revize

Seznamte se s požadavky standardu a získejte kvalifikaci pro provádění interního auditu podle IATF 16949:2016.

AS9100:2016 - kurzy k nové revizi standardu

Kurzy jsou zpracovány tak, aby Vám objasnily změny, které musíte provést při implementaci nových požadavků.

Otevřené kurzy

Podívejte se na otevřené termíny kurzů v oblasti zlepšování procesů, zvyšování efektivnosti a požadavků standardů systémů managementu.

Firemní školení

Chcete vyškolit více zaměstnanců? Firemní školení připravíme na míru vašim potřebám a cílům vzdělávání, v termínu a místě podle vašich preferencí.