Školení

Efektivní systém managementu se neobejde bez kvalifikovaných zaměstnanců. Naplánujte si školení v oblasti zlepšování procesů, zvyšování výkonnosti nebo požadavků standardů systémů managementu.

ISO 50001:2018 - systém managementu hospodaření
s energií

Kurzy k požadavkům standardu
ISO 50001:2018.

Nástroje automobilového průmyslu
(Automotive Core Tools)

Naučte se pracovat s analýzami
pro neustálé zlepšování procesů
v automobilovém průmyslu.

ISO 45001 - strategický systém řízení BOZP

Kurzy k požadavkům standardu
ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001).

IATF 16949:2016 - školení
k požadavkům revize

Seznamte se s požadavky standardu
a získejte kvalifikaci pro provádění interního auditu podle IATF 16949:2016.

AS9100:2016 - kurzy k revizi standardu

Kurzy jsou zpracovány tak, aby Vám objasnily změny, které musíte provést
při implementaci nových požadavků.

Otevřené kurzy

Podívejte se na otevřené termíny kurzů v oblasti zlepšování procesů, zvyšování efektivnosti a požadavků standardů systémů managementu.

Firemní školení

Chcete vyškolit více zaměstnanců? Firemní školení připravíme na míru vašim potřebám a cílům vzdělávání, v termínu a místě podle vašich preferencí.