Školení

Efektivní systém managementu se neobejde bez kvalifikovaných zaměstnanců. Naplánujte si školení v oblasti zlepšování procesů, zvyšování výkonnosti nebo požadavků standardů systémů managementu.

Medical Devices Regulation (MDR)

Nové kurzy pro výrobce, distributory a dovozce zdravotnických prostředků, včetně MDR.

Automotive týden na Slovensku

Seznamte se se základními nástroji automobilového průmyslu v jednom týdnu. Při účasti na více kurzech sleva až 25%.

ISO 45001 - strategický systém řízení BOZP

Blíží se vydání ISO 45001, nahrazující OHSAS 18001. Seznamte se včas s požadavky nového standardu.

IATF 16949:2016 - školení k požadavkům nové revize

Seznamte se s požadavky standardu a získejte kvalifikaci pro provádění interního auditu podle IATF 16949:2016.

AS9100:2016 - kurzy k nové revizi standardu

Kurzy jsou zpracovány tak, aby Vám objasnily změny, které musíte provést při implementaci nových požadavků.

Školení k revizím standardů

Komplexní program pro pochopení revidovaných norem: Získejte znalosti k ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO/DIS 45001.

Otevřené kurzy

Podívejte se na otevřené termíny kurzů v oblasti zlepšování procesů, zvyšování efektivnosti a požadavků standardů systémů managementu.

Firemní školení

Chcete vyškolit více zaměstnanců? Firemní školení připravíme na míru vašim potřebám a cílům vzdělávání, v termínu a místě podle vašich preferencí.

Kalendář kurzů v pdf