Rozdílová analýza

Pokud chcete zjistit, jak váš současný systém odpovídá požadavkům certifikovaných standardů ISO 9001, ISO 14001, AS 9100 a další, objednejte si rozdílovou analýzu. Před samotným certifikačním auditem vám rozdílová analýza (GAP analýza) pomůže pochopit, na kolik splňujete požadavky daného standardu a jaká nápravná opatření je potřeba případně přijmout.

Rozdílovou analýzu provádí naši IRCA registrovaní auditoři, kteří prověří váš současný systém a identifikují oblasti, ve kterých se lišíte od standardu ať již pozitivním či negativním směrem. 

Při rozdílové (GAP) analýze se prochází celý systém případně jeho ucelená část, aby bylo možné závěry správně interpretovat. Závěry z rozdílové analýzy pak můžete použít ke zlepšení oblastí vlastního systému případně jako vstupní informace při rozhodování o implementaci standardizovaného systému managementu.

Výhody rozdílové analýzy

  • pomůže identifikovat rizika v systému
  • poukáže na oblasti a požadavky standardu, které je nutné naplnit, aby mohl být váš systém certifikován
  • pomůže vám stanovit časový plán a náklady související s certifikací

Rozdílová analýza může být dobrou volbou a chytrou investicí před samotným certifikačním procesem. Pomůže Vám totiž identifikovat nedostatky v systému managementu a auditorovi umožní lépe stanovit realistický harmonogram certifikačního auditu. 

Pokud se při rozdílové analýze zjistí významné neshody, máte dostatek času na jejich nápravu tak, abyste na samotný certifikační audit byli dostateně připraveni. Rozdílová analýza využívá metodiku vzorkování. 

Analýza se soustředí spíše na interpretaci a implementaci příslušných požadavků standardu, než na detaily shody.