Integrované audity

LRQA je celosvětově uznávána více jak 50 akreditačními orgány v oblasti kvality, environmentu a BOZP. Pokud chcete být cetifikováni podle více jak jednoho standardu, můžeme provést integrovaný audit.

Pro integrovaný systém je charakteristické, že následující prvky jsou pro systémy QMS, EMS, OHSAS společné:

  • prvky managementu (cíle, politika, plánování, kontrola, interní audit, nápravná a preventivní opatření)
  • jednotná dokumentace
  • nastavený postup komunikace a reportování dostupných dat
  • podpůrné procesy (dokumentace, archivace, komunikace, zdroje)
  • kontrola procesů (postupy, interní směrnice)

Výhody integrovaných auditů

  • leppší integrace systémů řízení
  • snížení duplicity činností
  • lepší sdílení informací a učení se napříč obory
  • lepší řízení podnikatelských rizik
  • zlepšení využití zdrojů ve společnosti
Kontaktujte nás, pokud chcete vědět, jaké výhody může přinést integrovaný audit vaší společnosti.