Obnovení certifikace

Obnovení certifikace může pro vaši organizaci představovat období plné výzev, ale může také vyvolat určité nadšení. V každém případě je to příležitost, jak přitáhnou každého v organizaci k plnění potřeb certifikace.

Je to období, které má lidem připomenout přínosy a to, že efektivní systémy managementu jsou důležité pro úspěch organizace.  

Je to období, které má lidem připomenout přínosy a to, že efektivní systémy managementu jsou důležité pro úspěch organizace.  

Náš přístup k obnově certifikace se zakládá na informacích z návštěvy spojené s plánováním obnovení certifikace, kde jsme vzájemně projednali vaše potřeby a jak se vaše organizace mění. Bereme tyto měnící se požadavky do úvahy, abychom zajistili, že vyhodnotíme celkovou integritu vašich systémů.

Vše posuzujeme v souvislostech

V jiných fázích naší spolupráce, jako při tematicky zaměřených dozorových auditech, se soustředíme na specifické oblasti, které jsou důležité pro vaše podnikání. Při obnovení certifikace si nicméně dáváme za cíl vidět celkový obraz, abychom si byli jisti, že všechny provázané procesy ve vaší organizaci fungují dohromady tak, jak by měly. To může často znamenat prošetření některých z méně významných procesů na periferii organizace. Potřebujeme se ujistit, že vše funguje tak, jak má, že se nic neubírá špatným směrem. To znamená, že návštěva na obnovu certifikace může být podrobnější a rozsáhlejší a vyžadovat zapojení více lidí a oddělení

Zapojte své spolupracovníky

Tyto návštěvy přitahují větší pozornost a lidé v celé organizaci budou chtít vědět, proč tam naši auditoři jsou a co dělají. To je vhodný okamžit připomenout pracovníkům, jaké přínosy může naše činnost přínést jejich vlastní práci. Recertifikace není automatická a vy musíte prokázat, že i nadále splňujete požadavky standardu. Tento prvek, bez pochyby, může sám o sobě představovat určitou hodnotu. Obnovení certifikace může ale poskytnout i podnět a motivaci k tomu aby se lidé vypořádali s problémy, které nebyly řešeny dlouhou dobu. Už jen pro zajištění hladkého a úspěšného výsledku obnovy certifikace.

Je to také okamžik, kdy vaše organizace může porozumět oblastem, ve kterých je silná a ke vás naopak ještě čeká práce. Dozvíte se důležité informace jak dobře plníte očekávání zákazníků a zda existují témata, na která musíte reagovat.

Komunikujte hlavní sdělení

Když naši auditoři prezentují svá zjištění, nastává vhodná příležitost k zapojení vrcholového managementu organizace. Jde o důležitá sdělení, která mohou pomoci zlepšit fungování vaší společnosti. Komunikujte jednotlivá zjištění pokud možno v celé organizaci. Přirozeně, že obnovení certifikace je něco, na co může být vaše organizace velmi hrdá, a takový úspěch by měl být sdílen se všem, kteří k tomu přispěli – což prakticky znamená každého ve vaší organizaci.

Obnova certifikace je skvělý výsledek. Je to nezávislé ujištění, že vaše procesy i nadále plní potřeby zainteresovaných stran. Poskytuje přehled o efektivitě vašich systémů a dává vaší organizaci větší kredibilitu díky renomé a hodnotě značky LRQA.