Návštěva - plánování obnovení certifikace

Návštěva spojená s plánováním obnovení certifikace probíhá krátce pře koncem tříletého certifikačního cyklu.

Je pro nás příležitostí, abychom s vámi projednali: 

  • co se stalo během uplynulých tří let
  • hlavní témata, která dnes ovlivňují vaši organizaci
  • vaše plány do budoucnosti a změny, na keré se připravujete

Užitek pro vás

Návštěva spojená s plánováním obnovení cerifikace je významnou příležitostí se podívat na plány, kam vaše organizace míří a jak se tomu mají přizpůsobit vaše systémy řízení. Můžeme projednat oblasti, kde cítíte obavy, a přizpůsobit naši práci v příštích letech tomu, abychom na ně reagovali.  

LRQA audity a certifikace nám během posledních 12 let přinesly významné přínosy, pomohly nám zlepšit naši výkonnost a omezit rizika.

Henrique Gianezi, Environmental and Quality Engineer, Tyco Electronics

Jestliže se pouštíte do nových oblastí podníkání nebo na nové trhy, můžeme vám pomoci poskytnutím našich odborných znalostí a zkušeností. Budeme pokládat otázky, na které by měly vaše systémy řízení umět odpovědět, aby předešly nákladným, drahým a mnohdy zbytečným chybám. Tímto způsobem vám naše služby pomáhají minimalizovat rizika spojená se změnami, což podporuje to, aby vaše organizace byla agilní a přizpůsobivou firmou.

Tato návštěva nám pomáhá zhodnotit předcházející tříletý cyklus a připravit ten nadcházející.Je také příležitostí poodstoupit trochu stranou od pravidelných tématických dozorových auditů a zaujmout všeobecnější pohled na organizaci a její systémy. Můžeme spolu diskutovat opakující se záležitosti, které ovlivňovaly váš soulad s požadavky standardu a jak k nim přistupujete, abyste je trvale vyřešili.   

Můžeme se také podívat na informace, které získáváte ze systému managementu, zda jsou ve výhledu nějaké potenciální problémy, na které musíte reagovat.