Certifikační proces

Celosvětově si organizace uvědomují, že jen důkladné porozumění jejich silným a slabým stránkám jim pomůže k identifikaci oblastí, ve kterých mají konkurenční výhodu.

Proto, abyste získali z našich služeb co nejvíce, navrhněte pro audit témata, která jsou i pro nás výzvou. Informujte nás, co je pro vás v dané chvíli nejdůležitější, a využívejte certifikaci ověřování i vzdělávání jako způsob ke zlepšení svého podnikání a omezování rizik. 

Pozitivní zkušenosti by vám měly pomoci vybudovat důvěru ve vaše procesy, hledat zlepšení a odstraňovat slabiny. Tímto způsobem můžete omezit riziko chyb, nehod, reklamací a soudních řízení. 

Spolupráce s našimi auditory

Je důležité, aby organizace spolupracovaly, neboť jen  v atmosféře důvěry a spolupráce mohou vznikat hodnotné závěry. Pro vzájemný vztah je důležité, aby lidé ve vaší organizaci viděli, že našim cílem je pomáhat. 

Snažte se získat každého zaměstnance pro to, aby vnímal certifikační proces jako způsob pro zlepšení zdraví vaší organizace. Ze zkušenosti víme, že je důležité, abyste: 

  • zapojili váš vyšší management a stanovili klíčová rizika a oblasti, na které se máme soustředit a na které chcete znát náš názor
  • hovořili s naším auditorem a stanivli si, na co je potřebné v danou chvíli hledět

Není to jen papírování

Když hodnotíme vaše systémy managementu, neodvoláváme se jednoduchým způsobem na zdokumentované postupy, jak jste si je předepsali, že činnosti děláte. Zabýváme se také tím, zda je postup vhodný a jak se činnosti ve vaší organizaci skutečně provádí. Chceme se ujistit, že máte rozmyšlený postup pro řešení konkrétních záležitostí, a na tomto místě chceme zdůraznit, že není až tak podstatné, zda je to sepsáno, anebo je přístup neformální. 

Porozumění zpětné vazbě

Na rozdíl od konzulatntů nepřicházíme do vaší organizace říkat vám, jak máte věci dělat. Na rozdíl od nich klademe otázky, a tím vás vedeme ke hledání alternativ, k přemýšlení o vašem přístupu a způsobech, jak můžete svou organizaci zlepšit. Náš přístup je předpokládat vám konstruktivní výzvy ohldně toho, co děláte a jak to děláte. Jsme přesvědčeni, že tím váš učíme samostatnosti a schopnosti se dále sami rozvíjet a zdokonalovat. 

Tím, že v průběhu auditu požadujeme, abyste něco prokázali, vás vedeme k tomu, abyste to prokázali i sami sobě. I to je jedna z důležitých schopností, které vám předáváme. Skutečnost, že jste prošli náročným hodnotícím procesem v některé důležité oblasti a zjistilo se, že je nejen efektivní, ale i silný, získáte důvěru v příslušný přístup. Poskytuje to atké důvěru všem zainteresovaným stranám, že splňujete jejich očekávání. 

Client Information Note 
Assessment process – Management systems service outline