Zajištění dodavatelského řetězce

Váš dodavatelský řetězec je jen tak silný jako jeho nejslabší článek.

Pro organizace je stále důležitější kontrolovat klíčová rizika a komplexnost v rámci jejich dodavatelského řetězce. Komplexní dodavatelské řetězce, které mohou často působit v různých zemích a kontinentech představují pro každou organizaci významné riziko.

Hlavní rizika se týkají toho, zda společnosti ve vašem dodavatelském řetězci mají účinný program pro řízení rizik, který podporuje vaše organizace. Aby firma zůstala konkurenceschopná a zisková, je nutné přísné řízení dodavatelského řetězce. Úspěšnost nebo míra selhání vašeho dodavatele může mít vliv na pověst vaší organizace, hodnotu značky a dodržování právních předpisů.

Souběžně - poskytování informací o dodavatelském řetězci a řízení třetích stran jsou oblasti, kde je nutno dbát zvýšené pozornosti. Vzhledem k nedávnému nárůstu outsourcingu, vzniku počítačů založených na cloudových systémech a zásadách Bring Your Own Device (BYOD). Tyto faktory samy činí organizacím stále obtížněji chránit jeden z nejcennějších majetků a tím jsou firemní a osobní údaje.

Quote DB Schenker

Organizační výhody

Naše řešení "šitá na míru" pro hodnocení klientů vám poskytují dodatečnou úroveň jistoty nad rámec vašeho certifikovaného systému řízení. Tento přístup vám poskytuje záruku, že organizace, které jsou zahrnuty do vašeho dodavatelského řetězce trvale pracují na tom, aby uspokojily vaše náročné požadavky.

 • Řízení rizik v dodavatelském řetězci
 • Určení oblastí pro zlepšení
 • Reputace značky a zapojení zainteresovaných stran
 • Etické řízení a výběr dodavatelů
 • Analýza dat a přehled o konkurenčních výhodách

To je důvod, proč organizace berou řízení dodavatelského řetězce a jeho zajištění velmi vážně. Efektivní řízení dodavatelského řetězce může být náročné, ať už se jedná o udržitelnost dodávek, identifikaci a validaci vašich dodavatelů nebo dodávání za etických podmínek, LRQA může organizacím pomoci identifikovat a zmírnit potenciální rizika a dát jistotu, která je nezbytná pro posílení strategie dodavatelského řetězce.

Po úvodním hodnocení a diskuzi může společnost LRQA pomáhat při návrhu podnikového řešení, které je "ušito na míru" pro vaši organizaci. Zajišťuje tak servis, který je založen na vašich vlastních podnikatelských potřebách.

Je možné udělat hodně proto, aby organizace mohly efektivně snižovat rizika v rámci svého dodavatelského řetězce a současně využily příležitostí, vytvořených úspěšným dodavatelským řetězcem.

Naše auditorské služby v oblasti dodavatelského řetězce zahrnují:

 • Ověření dodavatelů
 • Etické a udržitelné zásobování
 • Ochrana dat
 • Zakázkové systémy zajištění dodavatelského řetězce druhé strany (zahrnující jak možnost dodání na pracoviště, tak i vzdálené dodání)
 • Analýza trendů (a díky ní lepší přehled s pomocí údajů o dodavatelském řetězci)
 • Státní služby
 • Hodnocení reklamací