Řízení rizik

Rizika se vyskytují ve všech organizacích a je potřeba je identifikovat, posoudit a zvládnout tak, aby se zmírnila jejich účinnost, bez ohledu na to, zda pocházejí z vnitřních nebo vnějších zdrojů.

Naše služby jsou spojeny s vašimi strategickými cíli a umožňují nám pomáhat snížit vaše rizika a zvýšit efektivitu a účinnost vašich systémů řízení s cílem podpořit neustálé zlepšování podnikání a konkurenční výhodu.

Organizační výhody

Se závazkem pracovat efektivně a neustále zlepšovat provozy a organizace po celém světě, naše řada služeb pro zlepšení podnikání a řízení rizik (BIS - Business Improvement Service) nabízí řešení na míru, která vám umožní:

 • Řídit proces neustálého zlepšování a snižit rizika v organizaci
 • Zvýšit produktivitu a podnikovou agilitu
 • Snížit náklady
 • Zvýšit povědomí o rizicích a oblastí pro zlepšení
Naše služby na řízení rizik zahrnují:
 • Efektivní preventivní opatření
  • Zlepšení procesů v organizaci, které byly podniknuty za účelem odstranění příčin neshod nebo jiných nežádoucích situací.
 • Posouzení rizik a vyšetření incidentů
  • Proces posouzení rizik a vyšetřování incidentů se neomezuje pouze na oblast BOZP a bezpečnost informací. Naše služby jsou přizpůsobeny posoudit vaše specifická rizika, ať už jde o rizika interní, externí, zákaznické, dodavatelské nebo legislativní.
 • Identifikaci, analýzu a hodnocení rizik
 • Příprava a správa registru rizik
 • Sledování a kontrola rizik
 • Snížení a přenos rizik