Podnikové a odvětvové zajištění

Stále důležitějším aspektem globálního podnikání je řízení a zavádění robustního podnikového a odvětvového řízení. Úspěšné řízení společnosti je zásadní pro výkon podnikání a pro dosažení strategických cílů.

Organizace musí, dle požadavku legislativy a zainteresovaných stran, zavést efektivní podnikové procesy a postupy. Avšak většina organizací se nyní sama nezávisle rozhoduje zlepšit své politiky a provozy s cílem zvýšit efektivitu a ziskovost.

Organizační výhody

Naše řada podnikových a odvětvových ověřovacích služeb poskytuje organizacím řadu výhod včetně:

 • Ujištění, že jejich strategie na zlepšování jsou efektivní
 • Ověření, že vnější a vnitřní podpora, která je zásadní pro dosažení cílů, pracuje v souladu s těmito cíli. Identifikace oblastí pro další zlepšování.
 • Optimalizace stávajícího schématu nebo standardu

Bez ohledu na vaše potřeby vám jeden z našich firemních specialistů pomůže při hledání správných nástrojů a technik.

Naše podnikové a odvětvové auditorské služby zahrnují:

 • Řízení změn
 • Řízení informací
 • Koučování a mentoring
 • Organizační kultura
 • Hodnocení toku informací
 • Pomocné workshopy
 • Benchmarking
 • Zapojení zaměstnanců