Individuální školení a další služby

Poskytujeme služby "ušité na míru" vašim požadavků v oblastech ověřování, jako je certifikace a dále školení pro firmy, které potřebují služby přizpůsobené potřebám jejich organizací.

Firmy se často potřebují ujistit, že jsou dosaženy cíle a plány organizace. Náše široká nabídka služeb v této oblasti poskytuje organizacím dodatečnou úroveň jistoty, že fungují efektivně a účinně a pomáhá jim identifikovat, kde je třeba se zlepšit.

Quote BlueDart

Organizační výhody

Naše školení přizpůsobená vašim požadavkům a ověřovací služby poskytují organizacím řadu výhod, včetně:

 • Další úroveň ujištění pro interní i externí zainteresované strany, že podnikáte podle nejvyšších standardů
 • Reputace značky
 • Dodržování závazků v oblasti společenské odpovědnosti podniků prostřednictvím ověřovacích zpráv
 • Konkurenční výhoda prostřednictvím identifikace oblastí pro zlepšení
 • Angažovanost zaměstnanců prostřednictvím naší řady "na míru" přizpůsobených školení

Po počátečním vstupním šetření a úvodní diskusi je každé obchodní řešení navrženo speciálně pro vaši organizaci. Může se jednat o použití stávajících standardů, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nebo ISO 27001, nebo můžeme přizpůsobit vaše požadavky a vytvoříme vlastní schéma, které zahrnuje jeden z našich nástrojů pro zlepšení podnikání.

Naše školení a ověření zahrnují:

 • Školení "ušitá na míru"
  • Naše školicí služby můžeme přizpůsobit vašim specifickým organizačním požadavkům, včetně možností on-site a e-learningu
 • Audit druhé strany
 • Vývoj standardů a systémů ušitých na míru zákazníka
 • E-learningová řešení
 • Kontrola shody výstupů, hodnocení procesu, řízení minimálních zásob a hodnocení vad a selhání
  • Všechny procesy by měly mít definované výsledky, aby bylo možné je monitorovat a řídit. Využíváme vaše očekávané výsledky procesu k posouzení shody a souladu k zajištění efektivního řízení výkonnosti a ke zlepšení
 • Hodnocení řízení změn
  • Změna je nezbytná pro každou firmu, aby si udržela svůj tržní podíl, spokojenost zákazníků a dále rostla a prosperovala. Posouzení účinnosti vám umožňuje zjistit, kde je třeba se zlepšit, abyste zajistili dosažení firemních výsledků.