Služby zaměřené na podporu podnikání, které splňují vaše jedinečné požadavky

Vaše podnikání je jedinečné. Jeho potřeby a cíle se liší od jakékoli jiné organizace. To vás odlišuje a poskytuje vám konkureční výhodu, ale také to může vyžadovat specifický přístup k tomu, jakým způsobem jsou vaše obchodní procesy a programy identifikovány, řízeny, měřeny a zlepšovány.

Výzvy postupujicí globalizace, měnící se požadavky zákazníků, legislativa a technologie, to vše znamená, že se organizace na celém světě stále častěji obracejí na programy zaměřené na podporu podnikání, s úzkou vazbou na naplnění specifických kritérií zákazníků, které jim pomohou uspokojit jejich organizační cíle.

Služby společnosti LRQA zaměřené na podporu podnikání poskytují hodnoty zákazníků tím, že nabízí řadu nástrojů a technik pro nalezení správného řešení pro vaše podnikání. Poté, co vyhodnotíme vaše potřeby, můžeme identifikovat nejvhodnější způsoby, jak vám předat příslušné znalosti a provést doporučení ke zlepšení. Jednoduše vyberte službu, která je pro vaši firmu nejvíce relevantní:

Jako součást Lloyd's Register má LRQA jedinečný přístup ke zdrojům, což nám umožňuje provádět jakýkoli typ činností zahrnujících inspekční, dohledové, ověřovací nebo auditorské služby s cílem řešit specifické požadavky nebo regulační kódy ve většině průmyslových oblastí.

S ohledem na vaše potřeby jsme schopni vytvořit řešení "ušitá na míru" vašich požadavků pro splnění obchodních cílů.

Využijte toho, abyste věděli, že jste součástí něčeho většího. V našem srdci je charita, financovaná z našich zisků, což znamená, že vaše podnikání nám pomáhá, abychom mohli pomáhat druhým.

John Rowley, Managing Director, LRQA

Whatever your needs, we have the capability to create the right tailored solution to meet your business objectives.