Audity připravené na míru

Pokud máte specifické požadavky v oblasti auditování, můžeme pro vás upravit službu přímo na míru tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

Například byste mohli chtít, abychom provedli audity tzv audity druhou stranou, například vašich dodavatelů. Nebo možná potřebujete detailnější informace o výkonnosti jednotlivých firem vašeho dodavatelského řetězce s ohledem na to, abyste splnili očekávání vašich zainteresovaných stran, nebo pro účely vašich zpráv ohledně společenské odpovědnosti firem (CSR), či abyste mohli splnit legislativní požadavky.

Ať už je váš požadavek jakýkoliv, v LRQA jsme připraveni kvalifikovaně poskytnout odpovídající služby. Protože všechna naše práce zahrnuje přizpůsobení se tomu, co je nejdůležitější pro organizace, kterým dodáváme takový servis, je pro nás zcela přirozeným krokem vyvinout či upravit auditní metodiku řešení podle vašich potřeb.

Použijeme náš přístup založený na posuzování rizik k identifikaci toho, co je pro vás nejdůležitější ohledně výkonnosti druhých stran. Dodáme vám zprávu, která má pro vaše podnikání přidanou hodnotu a potřebný vhled.