Naše služby

LRQA patří mezi nejvýznamnější certifikační orgány poskytující nezávislé posouzení všem svým mezinárodním klientům. Jsme uznáváni více jak 50 akreditačními orgány v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a obchrany zdraví při práci, v oblasti potravinářství, zdravotnictví, dopravy, energií a dalších.

Nezávislého posouzení - LRQA Business Assurance - vám pomůžeme získat z vašeho systému managementu, co nejvíce: 

  • schopnost dostát svým závazkům a zlepšit svou pověst
  • hmatatelné výhody systémů managementu navázané na finanční výsledky a zlepšení výkonnosti a efektivnosti
  • schopnost řídit nefinanční rizika
  • pocit jistoty, že systémy managementu naplňují potřeby vlastníků a že je zajištěna návratnost investic

Jak můžete využít zkušeností a znalostí LRQA

Jako dceřiná společnost Lloyd´s Register Group Limited, máme více jako 250 let zkušenosti. Jsme nezávislá a nástranná organizace, kterou nevlastní akcionáři. LRQA Business Assurance poskytuje objektivní posouzení, které vám pomůže řídit vaše systémy managementu a rizika. 

Výhody, které vaše organizace získá: 

  • nestranné posouzení, kterému můžete důvěřovat
  • odborný pohled na výkonnost vaše systému díky našim zkušeným auditorům 
  • zacílenou, obchodně zaměřenou zpětnou vazbu, která vám pomůže zlepšit vaši výkonnost organizace a současně snížit rizika
  • přidaná hodnota z certifkačního procesu - za hranice pouhé shody
  • zvýšená důvěryhodnost - LRQA je celosvětově uznávaný certifiakční orgán s klienty certifikovanými po celém světě