Kvalita jako standard

Systém managementu kvality (QMS) obsahuje osvědčené manažerské zásady, postupy a procedury, které vedou k dodání kvalitní služby nebo výrobě kvalitního výrobku

Mezinárodní standard

Organizace ISO ve svém nedávném průzkumu uvedla, že certifikace ISO 9001 se stala mezinárodním srovnávacím měřítkem mezi společnostmi a zahrnuje už více jak jeden milion certifikací. V globálnch odvětvích jako je letectví, automobilový průmysl či IT se rovněž zaměřují na kvalitu tím, že staví zásadách a principech ISO. 

Naše klienty včas informujeme o novinkách v revizích standardů a pomáháme zajistit plynulý přechod a včasnou implementaci nových požadavků. Naši klienti jsou vždy mezi prvními, kteří se certifkátem revidovaného standardu mohou prokázat.

LRQA patří celosvětově mezi přední společnosti posuzující systémy managementu kvality. Certifikace provedené LRQA podle mezinárodně uznávaných standardů ISO 9001, AS 9100, ISO/TS 16949 či ISO 13485 dodá vašim klientům, zákazníkům, obchodním partnerům a ostatním zainteresovaným stranám jistotu, že kvalitu berete opravdu vážně. 

Výhody certifikace ISO 9001

Míra naplňování kvality dodávaného produktu a souvisejících služeb jsou rozhodujícími faktory spokojenosti zákazníků, a tedy i úspěchu společnosti na trhu. Z vnitřního pohledu společnosti je kvalita nerozlučně spojena s efektivitou, produktivitou, lepšími hospodářskými výsledky a vytvářením zisku.

Efektivní systém managementu kvality (QMS) poskytuje jasně strukturovaný a systematický přístup ke zlepšování spokojenosti zákazníků a tím vám pomáhá naplit cíle organizace.