Standardy - Krmiva

LRQA patří celosvětově mezi přední společnosti posuzující systémy managementu bezpečnosti potravin a krmiv. Naše služby posouzení zahrnují celý potravinářský řetězec od vidlí až po vidličku. Certifikace provedená LRQA podle mezinárodně uznávanných standardů dodá vašim klientům, zákazníkům, obchodním partnerům a ostatním zainteresovaným stranám jistotu, že kvalitu a bezpečnost krmiv berete opravdu vážně.

Certifikujeme podle standardů

Všechny standardy

EFISC

Standard pro výrobce krmiv - EFISC je založen na zásadách HACCP dle Codexu Alimentarius. Standard EFISC kombinuje systém HACCP s prvky systému managementu kvality.

FAMI-QS

FAMI-QS je systém zabezpečující důvěru v dodávky aditiv, speciálních ingrediencí a jejich směsí pro výrobu krmiv.

GMP+ FSA

Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce.