Podmínky členství v síti konzultantů LR

 1. Členství v konzultantské síti LR je zdarma. Přihlášením, resp. registrací nevyplývají pro členy žádné povinnosti.
 2. Členové konzultantské sítě LR mohou své členství kdykoliv ukončit. Odhlášení je třeba provést písemně, a to e-mailem na adresu ConsultantCzech@lrqa.com. Konkrétní forma odhlašovacího emailu není stanovena.
 3. Lloyd´s Register (LR) si vyhrazuje právo kdykoliv uzavřít síť konzultantů LRQA bez udání důvodu, pokud by to bylo považováno za nutné.
 4. LR si vyhrazuje právo upustit od pořádání akcí, jež jsou uvedeny v komunikačních materiálech (NST workshop, LR Fórum, společenské akce a kulaté stoly), pokud by to bylo považováno za nutné.
 5. Členové se stříbrným statusem mohou zarezervovat za rok maximálně jedno veřejné školení za zvýhodněnou cenu (sleva 5%). Pokud by měla být rezervována školení navíc, je třeba za ně zaplatit obvyklou cenu.
 6. Členové se zlatým statusem mohou pro své zákazníky zarezervovat za rok maximálně jedno veřejné školení (sleva 10%) a maximálně jedno firemní školení (sleva 5%) za zvýhodněnou cenu. Pokud by měla být rezervována školení navíc, je třeba za ně zaplatit obvyklou cenu.
 7. LR poskytne slevy uvedené v bodech 5 a 6 pouze tehdy, pokud se v případě účastníků školení jedná o nové klienty LR.
 8. LR neposkytuje slevu na školení, která byla zarezervována již před vstupem do konzultantské sítě. Takže členové nemají nárok na dodatečnou slevu.
 9. Pokud je členem konzultantské sítě LR více konzultantů z jedné společnosti, nárok na výhody uvedené v bodech 5 a 6 se vztahuje na celou společnost. Pokud si konzultant společnosti zarezervuje zvýhodněné školení, nemají již žádní další konzultanti stejné společnosti nárok na další zlevněná školení. 
 10. Slevy uvedené v bodech 5 a 6 se rozumí za rezervaci a nikoliv za osobu.
 11. Logo „LR - akreditovaný konzultant“ mohou používat pouze konzultanti se zlatým statusem. Po ukončení zlatého členství je užívání loga zakázáno. Logo nesmí být rovněž používáno takovým způsobem, který by mohl naznačovat, že nynější konzultant byl certifikován a/nebo doporučen LR. Pokud by se jednalo o chybné používání, upozorníme na to a podpoříme Vás při úpravě. V případě úmyslného podvodu si vyhrazujeme právo vyloučit konkrétního konzultanta z konzultantské sítě LR a zveřejnit jeho jméno na „černé listině“.
 12. LR předá zákazníkům informace kontakty na o poradcích konzultanty se zlatým statusem, pokud v případě, že potřebují tuto podporu pomoc při implementaci systémů řízenímanagementu. Předpokladem pro to předání kontaktu je, že konkrétní poradci konzultanti odpovídají požadavkům zákazníka, co se týče v oblastidaném sektoru podnikání a zkušeností. V žádném případě se zde nejedná o doporučení a nevzniká nárok na konkrétní poradcekonzultanty. Zákazník se v konečném důsledku rozhoduje sám, zda a s kým bude spolupracovat.
 13. Zlatý status je platný po dobu 2 let. Mají-li být splněny nezbytné podmínky (zprostředkování dvou zákazníků nebo rezervace dvou školení LR v průběhu těchto 2 let), prodlužuje se toto členství po uplynutí lhůty o další dva roky. 
 14. Pokud je členem konzultantské sítě LR více konzultantů z jedné společnosti, bod 10 se vztahuje na celou společnost. Pokud konzultant dané společnosti splní uvedené podmínky, prodlužuje se zlaté členství pro všechny konzultanty společnosti.
 15. Stříbrné členství není časově omezeno a končí buď ukončením činnosti konzultantské sítě LR ze strany LR, nebo odhlášením člena. Kromě toho si LR vyhrazuje právo vyloučit ze sítě konzultantů jednotlivé konzultanty nezávisle na jejich statusu, pokud by to bylo považováno za nutné.
 16. LR si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky pro udělení stříbrného, resp. zlatého statusu, pokud by to bylo považováno za nutné. 
 17. LR si vyhrazuje právo kdykoliv upravit dobu platnosti stříbrného, resp. zlatého členství, pokud by to bylo považováno za nutné.
 18. LR si vyhrazuje právo kdykoliv změnit druh a rozsah veškerých výhod a slev, pokud by to bylo považováno za nutné.
 19. Všechny nabízené slevy nelze kombinovat s jinými slevami.