Naši auditoři

LRQA  je celosvětově uznávána pro svoji odbornost a pro investice, které vkládá do školení svých auditorů, aby zajistila, že její služby mají tu nejvyšší kvalitu. Naše služby Business Assurance jsou dodávány globálně prostřednictvím našich auditorů, kteří kombinují naši jedinečnou metodologii se značnými vlastními zkušenostmi z jednotlivých oborů a s rozsáhlými zkušenostmi s mezinárodními standardy a schématy.

Photo - Jiri Basta

Jiří Bašta

Jiří Bašta je lektorem LRQA pro oblast systémů managementu
kvality v oblasti bezpečnosti potravin (GMP, HACCP, ISO 22000, 
FSSC 22000) a systémů managementu pro oblast výroby 
zdravotnických  prostředků (ISO 13485).
Dan Jakubec

Dan Jakubec

Specializuje se na školení v oblasti systému managementu 
v odvětví výroby potravin a obalů. Je oprávněným lektorem 
FSSC 22000.
Jiri Jon

Jiří Jón

Jiří Jón je členem lektorského týmu LRQA a je garantem a 
lektorem školení  interních auditorů AS/EN 91000. 
Photo - Miroslav Kohl

Miroslav Kohl

Miroslav Kohl je členem lektorského týmu LRQA se  zaměřením
na oblast systémů řízení kvality, Six Sigma, firemní strategie, 
procesního a projektového řízení a analýzy dat.  V uvedených 
oblastech má praxi 15 jako školitel.
Photo - Ivan Miller

Ivan Miller

Ivan Miller se zaměřuje na oblast zlepšování procesů na základě 
analýzy dat.  Vede jak vnitropodnikové, tak veřejné tréninkové 
programy a poskytuje  podporu účastníkům veřejných školení 
i podnikovým týmům. 
Roman Prchal

Roman Prchal

Roman Prchal vede školení LRQA v oblasti systému managementu 
v automobilovém průmyslu.
Jindrich Vincek

Jindřich Vincek

Jindřich Vincek se také zaměřuje na oblast managementu, 
kde vede kurzy zaměřené na problematiku efektivního měření 
výkonnosti procesů  resp. mapování a zlepšování procesů a 
v neposlední řadě se rovněž  věnuje metodologii řízení rizik
Jiri Welszar

Jiří Welszar

Ve své auditorské a trenérské práci se věnuje  integraci 
systému managementu hlavně ve spojitosti  s EMS, EnMS, 
OHSAS a QMS.  
Vladimir Zabar

Vladimír Žabár

Vladimír Žabár předává své znalosti  účastníkům na školeních 
a seminářích LRQA  týkajících se systémů managementu kvality, 
environmentu a BOZP.