Školení - ISO 45001

Jste spokojeni s vašimi pravidly BOZP? Úlohou systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví je zabránit zranění, úmrtí nebo onemocnění související s vykonávanou pracovní činností.

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kerý představuje standard ISO 45001, tvoří kompaktní nástroj pro řešení problematiky BOZP bez ohledu na velikost organizace a předmět její činnosti. Poskytuje podporu nejen v oblasti předcházení úrazům a řešení případných nehod, ale klade mnohem větší důraz na samotné zdraví zaměstnanců.

Nabídka školení

Všechna školení

Interní auditor ISO 45001:2018

Tento třídenní kurz je zaměřen především na získání auditorských dovedností potřebných pro efektivní provedení auditu BOZP podle ISO 45001:2018 ve vaší organizaci.

ISO 45001:2018 - seznámení s požadavky standardu

V průběhu tohoto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - novém mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018 – strategický systém řízení BOZP

Na tomto kurzu získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001.

Připravujeme se na ISO 45001:2018

Tento kurz vám poskytne podrobné informace k přechodu z OHSAS 18001:2007 na standard ISO 45001:2018. Budete se věnovat změněným požadavkům a vytvoříte si vlastní plán přechodu.