ISO 45001 - Systém managementu BOZP

Organizace se nacházejí pod stále větším obchodním, legislativním a etickým tlakem na řízení rizik souvisejících s jejich činností. Dnes již většina organizací splňuje příslušné legislativní požadavky související s jejich podnikáním, avšak mnoho z nich si teprve nyní uvědomuje skutečné výhody systémového přístup k BOZP.

Systém managementu BOZP certifikovaný Lloyd's Register vede společnosti k efektivnějšímu předcházení pracovních úrazů. A v případě, že pracovní úraz i přes veškerou snahu nastane, dojde k včasnému vyšetření události. Zvyšujeme také jistotu managementu i ostatních zainteresovaných stran, že k oblasti BOZP přistupujete poctivě a zodpovědně.

Přínosy certifikace ISO 45001

  • snížení rizika bezpečnostích incidentů
  • efektivní vynakládání investic díky stanoveným prioritám v oblasti BOZP
  • zvýšenou bezpečnost zaměstnanců společnosti, návštěvníků a zainteresovaných stran
  • snížení rizika špatné publicity, která by mohla poškodit vaši značku
  • trvalů a aktualizovaný soulad s legislativou
  • konkurenční výhodu ve výběrových řízeních

Prostředky a úsilí vložené do péče o vaše zaměstnance nejsou „vyhozené oknem“. Motivace zaměstnanců je vyšší v bezpečném a pracovně příjemném prostředí, což se pozitivně odráží na hospodářských výsledcích společnosti.