Oznamovací formulář ke stažení z trhu

Zaeviduj svoje stažení z trhu

K oznámení stažení z trhu můžete použít naše webové stránky. V případě, že vaše společnost stahuje výrobek z trhu, je u řady standardů povinností informovat o tomto i certifikační organizaci.

Co je to stažení výrobku z trhu?

Stažení výrobku z trhu je stažení vašich výrobků, které byly dodány na trh. Toto opatření se provádí v např. případě, kdy v souvislosti s použitím vašeho výrobku vznikla nebezpečná situace. Toto oznámení se vztahuje ke stažení výrobku z trhu.

Stažení výrobku z trhu: je jakékoliv opatření zaměřené na dosažení návratu nebezpečného výrobku, který již byl dodán nebo byl zpřístupněn výrobcem nebo distributorem spotřebitelům.

Zadržení výrobku: je jakékoliv opatření zaměřené k zabránění v distribuci, vystavování a nabízení výrobku, který je nebezpečný pro spotřebitele.

Proč a kdy oznamovat stažení z trhu LRQA?

Certifikované organizace v potravinářském sektoru mají povinnost v souladu s různými certifikačními standardy oznamovat certifikačnímu orgánu stažení výrobku z trhu, pokud se jedná o výrobky nebezpečné pro spotřebitele. V případě standardu IFS se požaduje oznamovat i zadržení výrobku. Také v jiných odvětvích může být povinné nebo žádoucí oznámit stažení výrobku z trhu své certifikační organizaci (LRQA). S přihlédnutím k požadavkům standardu a legislativy oznamujte svoje stažení výrobku z trhu co nejdříve. Kromě tohoto oznámení musíte informovat příslušné regulační orgány. V případě stažení / zadržení výrobku musíte také informovat další články v dodavatelském řetězci.

Jak oznamovat?

LRQA má na svých webových stránkách speciální oznamovací formulář (viz. níže). To vám umožní rychle nahlásit vaše stažení z trhu. Vaše oznámení bude odevzdáno příslušnému auditorovi, který vás bude kontaktovat. LRQA není zodpovědná za provedení stažení z trhu. Vyplňte prosím tento formulář v anglickém jazyce včetně stručného popisu stažení z trhu.

Co udělá LRQA s vaším oznámením?

Na základě vašeho oznámení o stažení z trhu LRQA zváží, zda je nutné provést další kroky. V závislosti na podstatě problému bude celá situace posouzena auditorem. Auditor posoudí, jestli jsou zavedena všechna nezbytná opatření a zda stažení není výsledkem selhání systému managementu. LRQA dále posoudí, jestli bylo stažení z trhu provedeno v souladu s vašimi postupy a systémy a zda byla přijatá opatření efektivně zavedena.