ISO 22301 - Systém managementu kontinuity činností

V současných ekonomických a environmentálních podmínkách je důležité, aby nedošlo k omezení či narušení vašeho podnikání. ISO 22301 Vám pomáhá připravit váš podnik na nečekané události

Co je to ISO 22301?

Standard ISO 22301 vychází ze standardu BS 25999 a specifikuje požadavky systému managementu kontinuity činností (BCMS - Business Continuity Management System). Cílem ISO 22301 je podporovat firemní odolnost a rezistenci vůči nepředvídaným událostem. Standard Vám pomůže správně a rychle reagovat na události narušující činnost Vaší firmy a napomůže k rychlému návratu na původní či dokonce vyšší úroveň produkce či služeb.

Komu je certifikace dle ISO 22301 určena?

Certifikace dle ISO 2230 je určena všem organizacím, které chtějí zajistit kontinuitu činností v organizaci v případě nepředvídaných a neočekávaných incidentů (např. požár, povodně, výpadek proudu, přerušení dodavatelského řetězce, poruchy klíčových strojů atd.)

Standard ISO 22301 vychází z nejlepší praxe v odvětví a byl zaveden speciálně k tomu, aby vám pomohl porozumět, vytvořit a implementovat strukturovaný a formalizovaný systém managementu kontinuity činností (BCMS - Business Continuity Management system).

Proč zvolit certifikaci dle ISO 22301?

Standard ISO 22301 je dnes celosvětově uznávaným standardem pro prokazování a posuzování připravenosti organizace zajistit kontinuitu činností. ISO 22301 popisuje nejlepší praktiky v oblasti zajištění kontinuity činností vaší organizace. Implementací standardu v organizaci tak prokazujete, že Vaše společnost zvážila vhodnost použití nejlepších známých praktik. Certifikace dle ISO 22301 je dnes jediný způsob, jak nezávislým auditem prokázat, že Vaše firma je připravena zajistit kontinuitu dodávek svým zákazníkům.

Systém managementu kontinuity činností organizace (BCMS) Vám pomůže:

  • zvýšit rezistenci organizace vůči ohrožením
  • prostřednictvím akčních plánů zlepšit kontrolu kritických činností organizace
  • lépe zvládnout případné přerušení činností v organizaci v případě neočekávaných událostí

Certifikace dle ISO 22301 Vám tak zajistí důvěru ve vztazích se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami.

Jak Vám LRQA může pomoci?

Nezávislé posouzení od LRQA Vám pomůže prokázat vašim zainteresovaným stranám, že schopnost kontinuity činnosti vaší společnosti odpovídá velikosti a složitosti vaší společnosti. Je samozřejmě důležité, aby byla služba poskytnuta správnými lidmi. Naše auditoři všichni prošli akreditovaným BCI školením, což je klíčové k tomu, abychom vám byli schopni poskytnout kvalitní audit na vysoké úrovni.

Naše unikátní metodologie LRQA Business Assurance vám pomáhá řídit vaše systémy a rizika s cílem zlepšit a chránit současnou i budoucí výkonnost vaší organizace. Poskytujeme certifikaci a školení napříč všemi standardy. Společnostem, které už jsou certifikovány dle jiných standardů nabízíme možnost integrace standardů, což vám ušetří čas a peníze.