Systém managementu kontinuity činností

Kontinuita činností (Business Continuity) je proces, který pomáhá organizacím lépe zvládat nepředvídatelné události a řídit rizika s tím spojená. To znamená, že v případě mimořádné události narušující chod firmy (např. extrémní počasí, výpadek proudu, odchod většího počtu zaměstnanců, výpadek IT sítě nebo telekomunikací), se dokáže společnost prostřednictvím akčních plánů rychle navrátit na původní či dokonce vyšší úroveň produktů a služeb.

Řízení kontinuity podnikání roste čím dál víc na významnu s tím jak si společnosti uvědomují, že jsou závislé na stále komplikovanějších systémech a dodavatelských řetězcích. Nezávislé posouzení od LRQA umožní prokázat vašim zainteresovaným stranám, že jste schopni zajistit kontinuitu činností  i v případě neočekávaných incidentů. ISO 22301 vám tak pomáhá budovat důvěru ve vztazích se zákazníky a chránit vaši značku.